Hur länge kan du hålla Dry mjölkpulver innan det går dåligt?

January 5

korrekt lagring

Torr mjölkpulver skall förvaras på en sval och torr plats. Behållaren den lagras i bör vara ogenomskinliga för att inte låta något ljus i. Ljus, värme och fukt alla kan bidra till nedbrytning av vitaminer och mineraler i mjölk. Om rätt förvaring, bör mjölkpulver pågå ett och ett halvt år.

felaktig lagring

Eftersom mjölkpulver är i huvudsak en mejeriprodukt som har förändrats i kompositionen, bör behandlas som sådana. Om inte förvaras på rätt sätt, kommer de rika vitamin A och D innehåll bryta ner och mjölkpulver blir ineffektiv och mer benägna att bakterietillväxt.

Slutsats

Du kan lagra mjölkpulver i en ren, ogenomskinlig, sval och torr plats för upp till 18 månader. Om produkten kommer från en butik i en förpackning som skiljer sig från detta genom att modifiera förpackningen för att skapa en miljö som är bäst för näringsämnen i mjölkpulver.


  

Kommentar