neoplasi hund

Tecken på neoplasi i din hund


Neoplasi betyder "ny tillväxt", men innebörden är inte optimistisk. Den hänvisar till en ny tumör eller cancer. Symptomen på neoplasis varierar med platsen för sjukdomen. Om din hund uppvisar någon av de symtom som anges nedan, få honom till veterinären på en gång. Inte panik - några av dessa tecken och symtom härma andra, mindre allvarliga sjukdomar. Tecken tyder vad du eller veterinären se, och är mer objektiv, medan symtomen är subjektiva och erfarenhetsmässiga. Tidig upptäckt och behandling av neoplasi kan innebära ett bättre resultat för ditt husdjur.

hepatisk neoplasi

Lever neoplasi eller levertumörer, i allmänhet förekommer hos hundar över tio år gammal. Tecken och symptom inkluderar kräkningar, gulsot, bristande aptit, svaghet, andningssvårigheter, viktminskning och en utspänd, känslig mage. De flesta levercancer är metastaserande, vilket betyder att den har sitt ursprung i ett annat organ och spridit sig till levern. Enligt Dr Erika Papp, i "lever neoplasi (levertumörer) hos hundar," bara två procent av levercancer är primära, och är vanligtvis levercellscarcinom, som är elakartade eller hepatocellulära adenom, som är godartade. Definitiv diagnos är av leverbiopsi.

Behandlingen inkluderar kirurgiskt avlägsnande av tumörer, partiell lever avlägsnande, kemoterapi och IV-terapi. . Hundar med levercancer har varit kända för att leva i flera år efter diagnos och behandling.

gastrointestinala Neoplasier

Dessa typer av cancer finns i hela mag-tarmkanalen, inklusive mun, matstrupe, magsäck, tunn- och tjocktarmen, och anus. Hundar sju år gamla och upp är mest utsatta, och vissa raser, såsom collies och belgisk vallhund, är mer benägna att dessa cancerformer, enligt Dr. Bari Spielman i "Gastrointestinal neoplasi hos hundar."

Hundar med muncancer kan drabbas av blödningar, dålig andedräkt, dreglande, och svårt att äta. Magsäckscancer symtom är kräkningar, tillsammans med symtom som bristande aptit, och mörk, tjärliknande avföring. Cancer i tunntarmen har liknande tecken till magcancer, med ytterligare symptom på diarré och överskott flatulens. I tjocktarmen och ändtarmscancer, kan hundar stam medan defecating, med blod eller slem som finns i avföringen.

njure Neoplasia

Lyckligtvis är njur neoplasi sällsynt hos hundar. Tyvärr, när det inträffar, är det oftast aggressiv. Som med de flesta cancerformer, det påverkar främst medelålders och äldre hundar .. Tecken på njurcancer omfattar viktminskning och blod i urinen, medan symptomen brist på aptit och letargi. Diagnos är genom urinanalys. Behandlingen kan omfatta kirurgi, men prognosen för denna typ av neoplasi är inte bra, eftersom tumörerna ofta åter växa.

En hund muskelsystemet är en av de största kroppsstrukturer. Vävnader som bygger upp muskelsystemet underlättar rörelse, inklusive frivilliga funktioner såsom promenader och tugga, liksom ofrivilliga rörelser såsom andning och hjärtfunktion.

Fungera

En hund muskelsystemet tjänar många funktioner. Den primära funktionen av en hunds muskelsystemet är att flytta olika delar av kroppen. Muskler stabilisera också leder för att hålla dem som arbetar under tryck.

typer

De två vanligaste typerna av muskler är frivillig och ofrivillig. Viljestyrda muskler styrs av tanken, medan ofrivilliga muskler styrs av det centrala nervsystemet.
Dessa muskler är sammansatta av tre typer av vävnader.

Musklerna är interna, ofrivilliga muskler som omger artärerna, urinblåsan och tarmarna.
Hjärtmuskler är ofrivilliga muskler i hjärtat.
Skelettmuskler är frivilliga och typiskt fäster vid skelettet. Skelettmuskler i hunden är involverade i vandring, tugga, och svansen viftar.

Strukturera

Muskler består av många celler som hålls samman av bindväv. Varje muskelfiber får nervimpulser från det centrala nervsystemet, som omvandlas till mekanisk energi genom muskeln, vilket leder till muskelsammandragning och rörelse.

Sjukdomar i muskelsystemet

Hundar är mottagliga för tre huvudtyper av muskelsjukdomar. Medfödda sjukdomar är de i vilka en muskel misslyckas. Dessa sjukdomar är oftast ärftlig och är vanligare hos renrasiga hundar. Exempel på medfödda sjukdomar inkluderar muskeldystrofi, muskelfiberbrist, familjär reflex myclonus och medfödd myotoni.
En annan klass av muskel sjukdom är inflammatoriska sjukdomar. Inflammatoriska sjukdomar orsaka inflammation i en eller flera muscles.vExamples av inflammatoriska störningar inkluderar polymyosit, eosinofil myosit och myosit orsakas av infektion.

Neoplasi eller tumörer, sällan förekommer hos hundar. Sekundära tumörer från närliggande ben eller organ invadera ibland muskelvävnad och hämmar muskelfunktion.

Utvärdera muskelfunktion

Det finns fyra vanliga sätt att utvärdera muskelfunktion hos hundar.

Serummuskelenzymtest mäta mängden muskel enzym som frigörs i blodet när musklerna skadas.
Elektromyografi eller EMG, är ett test som utvärderar de elektriska egenskaperna hos skelettmuskulaturen.
En muskel biopsi är avlägsnandet av muskelvävnad för undersökning i mikroskop. Undersökning av muskelvävnad kan detektera inflammation eller infektion och avgöra om en tumör är elakartad eller godartad.
Röntgen, eller röntgen, används ibland vid diagnostisering av muskelproblem. Även om röntgenstrålar inte avslöja mycket om musklerna själva, kan de upptäcker problem i omgivande skelettdelar.Osteopeni är ett tillstånd som kännetecknas av en minskning i bentäthet och förlust av benmineral. Sjukdomen är ofta sekundär till andra, såsom osteoporos och osteomalaci.

Betydelse

Enligt Gopetsamerica.com kan osteopeni resultera från Mukopolysackaridos, ett till ben-brist tillstånd. Osteopeni är en onormal mineralisering av ben, oftast resultatet av bendestruktion som överstiger hastigheten för benvävnad syntes. William Fenner, i sin bok "snabbreferens till veterinärmedicin," säger att osteopeni är en radiografisk bild av låg bentäthet i din hund. Villkoret är i allmänhet inte smärtsamt, men, i association med hyperparatyreoidism, kan det ha kliniska tecken på obehag.

orsaker

Vanliga orsaker till osteopeni, enligt Glendale Animal Hospital, är dålig kost, D-vitaminbrist och vissa sjukdomar som njursjukdom, malabsorption, hyperparatyreoidism, diabetes mellitus, hyperadrenokorticism och neoplasi. Diagnos innebär vanligtvis en fullständig fysisk undersökning och röntgen för att uppvisa några problem bentäthet och eventuella små sprickor. Ett blodprov kan tas för att kontrollera orsaken till benskörhet.

Behandling

Behandling för osteopeni kretsar kring orsaken till tillståndet och förlust av benmassa. Behandlings- och kostförändringar leder ofta till ökad bentäthet. Förhindra ytterligare trauma för att undvika nya frakturer.

Behandling för en svullen Eye i en hund


Om din hund öga verkar svullna, ta honom till veterinären omedelbart. Om du har tur att det är något mindre och lätt att behandla, men det finns alltid en möjlighet att svullnad resultat från ett allvarligt tillstånd och tid är av yttersta vikt för att undvika synförlust. Behandling för en svullen öga beror på veterinär diagnos. Beroende på orsaken, kan din veterinär hänvisa dig till en veterinär ögonläkare.

canine Konjunktivit

Om bind foder din hunds ögonlocket verkar rosa och svullen, är det möjligen han utvecklat konjunktivit, vanligen kallad "pinkeye." Om båda ögonen drabbas, är det troligt att din hund lider av en bakteriell eller virusinfektion. Din veterinär diagnoser konjunktivit via skrapa bindhinnan eller genomför en tår test. Beroende på resultaten, kan hon ordinera utvärtes antibiotika för att behandla sjukdomen. Om bara ena ögat är inblandad, kan svullnad och rodnad resultera från en främmande kropp, allergener eller medfödda ögon missbildningar. Förutom att ta bort främmande partiklar, för att din veterinär kan utföra allergitester på ditt husdjur bestämmer källan till irritation.

canine Blefarit

Några symptom på blefarit (ögonlocksinflammation) liknar dem av konjunktivit. Hundens ögonlocket sväller och kliar, och eventuella repor förvärrar problemet. Drabbade hundar ofta upplever ögonsekretion och skorpbildning på ögonlocket. Blefarit kan bero på trauma, tumörer, ögonabnormiteter, infektion eller allergisk reaktion, med behandling beroende på orsaken. Korttidsbehandling innefattar applicering av varma kompresser till ögat flera gånger dagligen och rengöring av alla utsläpp ögat.

ögontumörer

De första tecknen på hund ögontumörer, eller okulär neoplasi, vanligtvis innebära svullnad och skelning, men ingen uppenbar smärta. Tyvärr är de flesta av ögontumörer är maligna, med en dålig prognos för hundens överlevnad på lång sikt. Din veterinär bestämmer typen av tumör genom användning av ultraljud, datortomografi och magnetisk resonanstomografi. Hon kommer att utföra en operation för att avlägsna tumören, som i allmänhet innebär att man tar ut hela ögat och några intilliggande ben - vilket låter skrämmande, men hundar justera allmänhet väl efter en sådan operation. Behandling med strålning och kemoterapi kan följa.

Tårkanalen frågor

Tårkanalen inflammation kan leda till svullna ögon. Prolaps av nictitans körtel, där körteln faller på sin plats, orsakar ett tillstånd i dagligt tal kallas "cherry ögat." Out-of-plats körtel liknar en svullen röd körsbär skjuter ut i hundens öga. De nictitans körtel hjälpmedel i produktionen av tårvätska, så din veterinär kommer att vilja bevara snarare än att ta bort det. Annars är din hund känslig för keratokonjunktivit sicca eller torra ögon, som orsakar smärta och synförlust. Kirurgi består av återställning körteln och sy den på plats igen.

Kemoterapi för Canine Pulmonary neoplasi


Maligna hund lung neoplasi (lungcancer), antingen primära eller sekundära, tenderar att vara extremt aggressiva. Primär lungcancer svarar för mindre än en procent av alla hund cancer, enligt Canine Cancer hemsida. Vanligtvis har metastaserande händelse i lymfkörtlarna eller andra delar av kroppen inträffade vid tidpunkten för diagnos, vilket gör kirurgi omöjligt. Både primär lungcancer som spridit sig till andra regioner och metastaserad lungcancer som uppstod på en annan plats, men har spridit sig till lungorna skall behandlas med cytostatika för att nå alla delar av cancer engagemang.

risköverväganden

Lungcancer drabbar både manliga och kvinnliga hundar lika. Medelåldern för diagnos tenderar att vara cirka 11 år gammal. Passiv rökning kan spela en roll hos hundar upphandlande primär lungcancer. Mesoteliom, en form av cancer som uppstår i mesothelium membran, som omsluter pleurahålan som omger lungorna, påverkar också hundar. Exponering för asbest kan orsaka mesoteliom i hundar precis som hos människor. Höga halter av asbestfibrer har hittats i hund lungor lider av mesoteliom, enligt University of Georgia Department of Veterinary Medicine hemsida.

symptom

Hunden börjar ofta att lida letargi, viktminskning, aptitlöshet och andnöd. Hosta kan förekomma och ofta producerar blodigt slem. Hundar ofta halta eller har svårt att få upp från sittande eller liggande ställning på grund av metastaserande händelse i benen.

Diagnos

Innan behandlingen kan börja veterinären skall göra en fullständig diagnos av lungcancer och även utvärdera celltyp och regioner eventuell spridning. De flesta veterinärer utföra en fysisk på hunden, för blod arbete och ta många röntgenstrålning. En biopsi av tumören eller tumörer med användning av en nål tas ofta för att bestämma den celltypen av cancern. Ofta biopsin utförs med användning av en thoracoscope, vilket gör det möjligt för veterinären att komma in i lungorna genom hundens nos med användning av ett utrymme för att samla in cellprover.

Behandling

Kirurgi utförs sällan om cancern har spridit sig. Cytostatika används; det är inte ett botemedel men kan bromsa utvecklingen av cancern att köpa hunden tiden. De två viktigaste läkemedel som används vid kemoterapi för primär och sekundär lungcancer är vinblastin och karboplatin. Läkemedlen används tillsammans eller ovanligt för behandling. I sällsynta fall kombinationen av metronom eller Deramaxx (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) med cyklofosfamid (Cytoxan) används. Kombinationen av dessa kemoterapi läkemedel tycks hämma blodkärls produktion, vilket fördröjer tillväxten av nya tumörer.

Prognos

Om hunden kan genomgå fullständig kirurgisk resektion av en primärtumör kan det leva upp till ett år eller mer efter behandling. Ofta en kombination av kirurgi med kemoterapi kommer att få hunden en lång remission tidsperiod på upp till 22 månader. Kemoterapi i sig är sällan mycket effektiv.

Muskelsystemet av en hund


Muskelsystemet av en hund är en del av den större rörelseapparaten, som innefattar en hörntand ben, brosk, muskler, ligament och senor. Den viktigaste formativa period av en ung hund muskelsystemet är mellan födelse och 14 månader. En serie av vitaminer och mineraler krävs för att säkerställa korrekt muskeltillväxt.

Fungera

Som atletiska och aktiva djur, hundar är starkt beroende av sina muskelsystem. Det muskuloskeletala systemet av en hund liknar en wolf. Hundens muskelsystemet ger uthållighet och rörelse som gör att hundar att gå, springa och hoppa. Sekundära funktioner inkluderar producera värme genom att huttra när ett djur är kallt, stärka leder och stödjer skelett.

frivilliga Muscles

Frivilligt eller tvärstrimmiga musklerna, är de inom det muskuloskeletala systemet styrs av hunden. Enklare funktioner som att äta, svansen viftar, och ögonrörelser styrs också av viljestyrda muskler. Frivilliga muskler har förmågan att dra ihop sig och dra, även om de inte kan skjuta, vilket innebär att de måste arbeta i par för att uppnå vissa funktioner.

ofrivilliga Muskler

Ofrivilliga, eller glatta muskler, automatiskt styrs av djurets nervsystemet. Ofrivilliga muskler är relaterade till interna funktioner såsom hjärtslag, och matsmältningen i magen och tarmarna.

Sammansättning och Anslutningar

Muskler består av muskelfibrer som bildas av otaliga individuella muskelceller. Muskelfibrer får impulser från nerver, konvertera musklerna potential energi till kinetisk energi och orsakar rörelse. Muskelsystemet av en hund är ansluten till skelettsystemet med senor. Senor, tunna band som bildas av fibrer, börjar på muskeln och slutet på benet.

muskelsjukdomar

Hundar är benägna att ett antal muskelsjukdomar. Medfödda sjukdomar som ärvs från en hunds föräldrar är relativt sällsynta och vanligast i renrasiga hundar. Muskeldystrofi, muskelfiberbrist, familjär reflex myoklonus, och medfödd myotoni är exempel på medfödda muskelsjukdomar hos hundar. Inflammatoriska sjukdomar, som orsakar inflammation i en eller flera muskler samtidigt, och neoplasi, eller tumörer och cancer, är två andra typer av muskler sjukdom hos hundar.

Vissa människor kanske vill ta en längre semester till Thailand, men inte vill lämna sina hundar hemma. Du kommer att lära dig att få ett tillstånd och var man kan hitta några hotell du kan ta med ditt husdjur till.

Instruktioner

1 Att en hund till Thailand är inte svårt att göra. Det thailändska folket är i allmänhet mycket vänliga är vanligtvis öppen för sällskapshundar också.

2 Du måste få flera dokument innan du lämnar ditt land. Den första är ett original rabiesvaccinationsintyg, tillsammans med en allmän vaccinationsintyg från din veterinär. Den allmänna certifikat bör säga att hunden har vaccinerats mot leptospiros och parvovirus. Båda ska dateras åtminstone 30 dagar före avresa, men mindre än ett år. Du kommer också att behöva en allmän hälsointyg från veterinären om att hunden är i gott skick. Dessa Detta är inte samma sak som din hunds vaccinationsintyg.

3 Förutom den allmänna hälsan intyg från din veterinär, behöver du ett annat certifikat från ditt lands officiella djur karantän, som du måste presentera thailändska tjänstemän på flygplatsen.

Detta certifikat kommer vanligtvis från ett kontor på flygplatsen din startpunkt. Du kommer att behöva presentera alla dina papper tillsammans med en liten avgift.

4 Det viktigaste du behöver är ett importtillstånd från institutionen för boskap och utveckling. Det är lätt att få. Här är en lista över de saker du behöver.

• E-post följande information för att [email protected]~~V för importtillstånd:

En kopia av pass eller identifiering av ägare adress i exportlandet och adress i Thailand E-postadress Uppgifter om ditt husdjur (ex. Typ, ras, antal, ålder och kön) och
kopia av vaccination bok ditt husdjur Detalj av ankomstdatum, flygbolag och flightnummer

Importtillståndet är giltigt i 45 dagar.

De flesta hundar leverera valpar utan några komplikationer, och även om din hund levererar sin första kull kommer instinkt berätta vad de ska göra och hur man tar hand om sina barn. Men om din hund är gravid, bör du känna till varningssignaler som din hund behöver hjälp förlossningen. Vara beredd att göra leveransen så enkelt som möjligt för ditt husdjur och vara redo att söka veterinär hjälp om något går fel.

Instruktioner

1 Figur så nära som möjligt den dag din hund tänkt. Normal dräktighet är 63 dagar. Om din hund börjar arbete mer än en vecka för tidigt eller inte har påbörjat inom 69 dagar efter befruktningen, kan det vara ett problem. Registrera datumet för befruktningen i en kalender.

2 Övervaka din hunds temperatur som hon närmar sig slutet av sin graviditet. Spela in två gånger dagligen temperaturvärden, som bör tas rektalt, i kalendern. Inom 24 timmars arbete börjar, kommer hennes temperatur sjunka under 100 grader. Om din hund inte har startat arbetet och hennes temperaturen sjönk mer än 24 timmar sedan, bör du ta henne till en veterinär omedelbart. Om din hund temperatur stiger högre än 102,8 grader Fahrenheit i dagarna före eller efter förlossningen, bör du ta henne till en veterinär.

3 Spela den tid som din hunds arbete börjar. Hon kommer att vara rastlös och orolig. Hon kan byxa, takt och kommer sannolikt att vägra mat. Hon kommer att börja bo, dra kläder och tyg för att bilda en säng. Om mer än 24 timmar har gått sedan starten av arbetskraft och hon har inte börjat leverera valpar, bör du kontakta en veterinär.

4 Anteckna tiden din hund börjar Steg II arbetskraft. Vid denna tidpunkt hon kommer att ha hårda sammandragningar och hon kommer att anstränga sig för att driva valparna på ett sätt som kommer att likna en avföring. Om den första valpen inte har levererats inom två timmar efter starten av etapp II arbetskraft, bör du kontakta en veterinär.

5 Var beredd att hjälpa mamman hunden rengöra sina valpar, men inte ingripa om hon inte gör arbetet själv. Så snart valpen levereras, bör mamman hunden rengöra valp genom att slicka den. Om hon inte, det finns ett problem och måste ingripa snabbt. Ta bort fosterhinnan från valp ansikte och torka vätskor från näsa och mun. Kraftigt gnugga valp med rena, varma handdukar.

6 Spela den tid då varje valp levereras. Om mer än fyra timmar passera efter den sista valpen är född och du tror att det kan finnas fler valpar, bör du kontakta en veterinär omedelbart. Om mamman hunden stammar för mer än en timme utan att leverera en valp, bör du också kontakta en veterinär.

7 Spela antalet moderkakor mamman hunden levererar. Om det finns färre moderkakor levererade än det finns valpar, bör du kontakta en veterinär. Om en moderkakan blir kvar i livmodern, kommer hunden så småningom bli mycket sjuk.

Tips

  • Tänk att få din hund kastrerad så snart valparna är avvanda. Tusentals hundar avlivas i USA varje år eftersom det inte finns tillräckligt med bostäder för dem alla. Dessutom spaying ditt husdjur ger hälsofördelar för din hund, korrigerar många beteendemässiga problem och eliminerar rörigt, stressvärmecykler.
  • Bli inte orolig om din hund kräks, gnäller eller kvider under de första stadierna av arbetskraft. Det här är normalt.

Terapi hundar används i vårt samhälle för uppgifter som att hjälpa synskadade, som en lugnande närvaro som bidrar till att minska stress och motivera barn att läsa. Det finns flera terapi och stöd hundorganisationer över hela USA som är beroende av frivilliga att bidra till att höja valparna och främja dem tills de är gamla nog att göra sitt "jobb". Det kan vara en mycket givande erfarenhet för att bli en fosterförälder till en hund i ett serviceprogram.

Instruktioner

1 Forskning servicehund program i ditt område genom att söka på Internet eller gå till webbplatsen för assistanshundar av amerikansk Incorporated att hitta namnen på ansedda ideella organisationer. Dessa organisationer samordna frivilliga och hundar som kommer att bli terapihundar för blinda eller andra typer av program. De flesta organisationer letar efter folk ägnar tillräckligt för att höja en valp tills hundarna är nästan två år gammal. De flesta volontärer har hunden för nio månader till ett år.

2 Kontrollera din valda organisation för att hitta de särskilda kvalifikationer, fundamenta och ekonomiska krav som främjar en hund i ditt område.

3 Bestäm om du kan göra ett åtagande. Foster kvalifikationer kommer att variera mellan organisationer över hela landet, men i allmänhet en fosterförälder bör vara beredd på en nio månaders tid engagemang och ca 20 minuter avsatt dagligen för att träna hunden. Förutom den grundläggande utbildningen, måste du kunna ta din hund till en ledarhund eller terapi hundträning klass varje vecka.

4 Tänk på finansiellt åtagande, som normalt omfattar diverse förnödenheter såsom leksaker, ben och godsaker. Typiskt fosterföräldrar är försedda med mat och förnödenheter såsom en låda och koppel. De flesta organisationer tar också hand om hundens veterinär behov.

5 Fråga dig själv om du kommer att kunna ge hunden när den är redo att bli en servicehund. För att bli en fosterförälder till en hund i programmet, måste du vara beredd att ge hunden i slutet av hundens vistelse. För de flesta människor, är detta en av vägspärrarna till att delta. Men många fosterföräldrar säger att det är lätt att låta hundarna gå när de ser hur bra de kommer att vara till sina nya ägare. De tjänstehundar berika och förbättra livet för dem som de hjälper och fosterföräldrar känner verkligen belönas när de ser hur de har bidragit.

6 Kontakta ledarhund organisation och fylla i en ansökan om du är kvalificerad och beredd att bli en fosterförälder för en ledarhund. Organisationen kommer att kontakta dig och se till att eventuella ytterligare krav, såsom en intervju för att fastställa huruvida du är en bra passform för organisationen.

Vinterdagar kan verka väldigt lång. Speciellt till en hund som instängda i huset under det kalla vädret. Att hjälpa till att bekämpa vintertrötthet och få lite motion, ta hunden utanför och leka i snön. Läs vidare för att lära sig att spela med en hund i snö.

Instruktioner

1 Se till att din hund är tillräckligt skyddad från väder och vind. Om du har en korthårig eller liten hund som du kanske vill köpa honom en kappa eller tröja för att hjälpa honom att hålla värmen medan du spelar i snön. Inte hålla sig borta för länge om temperaturen är kylan.

2 Ta ett snöbollskrig. Naturligtvis kommer det att bli en ensidig eftersom din hund inte kommer att kunna kasta tillbaka, men ett snöbollskrig med en hund kan vara mycket roligt. Form snöbollar från mjuk snö och inte packa dem hårt, sedan försiktigt slänga dem på hunden. Försök kasta hårdare packade snöbollar i luften för hunden att hoppa på och försöka fånga.

3 Gör doggy snöänglar. Om din hund ser dig om i snön och göra snöänglar, kan du vara säker på att hon kommer att vilja prova också. Många hundar älskar rulla runt i snön.

4 Shovel vägar i snön för att skapa labyrinter och gå igenom dem med din hund. Leka kurragömma med din hund i labyrinter.

5 åka pulka. Inte alla hundar kommer att njuta av pulka och du ska aldrig din hund att delta i någon aktivitet som han inte vill. Men chanserna är bra om du sitter ner på en släde och rida ner en kulle, kommer din bästa vän väljer att gå med dig om inbjudna. Var noga med att använda vård och släde ner endast små säkra kullar. Vissa hundar föredrar att glida ner på magen, men mindre hundar kanske vill sitta i knät på släde.

Tips

  • Håll hunden utanför saltade områden. Salt och andra kemikalier som används för att behandla vägar och trottoarer kan bränna dynorna på en hund fötter. Om du går på en behandlad yta, rensa bort din hunds fötter.