hund biten av pissmyra

Vilka är symptomen på en hund biten av en spindel?


Spider bites, i de flesta fall, ser ut precis som en bug bite eller bee sting. De har liten eller ingen effekt på ditt husdjur hälsa än en upphöjd röd welt på huden, som kan åtföljas av klåda eller ljus svullnad. Men det finns några undantag. I USA, brun enstöring, svarta änkan och luffarspindel alla injicera gift i en bit offer. Giftet kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer som kräver uppmärksamhet av en veterinär. Det är viktigt för hundägare att känna symptomen av dessa inslag för att skydda sina husdjur.

Brown enstöring

Denna bit ser mycket ut som en godartad spindel bett strax efter bettet sker. En welt kommer att stiga i mitten av en rodnad område som kan kännas varm vid beröring. Hundar kan hitta området kring en bit anbud. Vissa hundar kommer i de närmaste timmarna efter bettet, utveckla en sekundär uppsättning av symptom som feber, frossa och en spridnings utslag.

Bett av den bruna enstöring spindel, över tiden, orsakar skador på huden och muskelvävnaden som omger bettet. Den resulterande försämringen kommer att se ut som en öm med en mörk skorpa inne i en vit centrum, omgiven av en spridning röd ring. När sårskorpan faller av, ett sår, eller ett hål, som är kvar under den. Detta sår kommer att ta flera veckor att läka, och måste bevakas från sekundär infektion.

Svart änka

Bett av svarta änkan, injicerar en neurotoxin i systemet med ditt husdjur som kommer inledningsvis endast orsaka smärta vid bettet. Med tiden sprids denna smärta i den omgivande vävnaden, invaderar de närmaste lymfkörtlarna. Denna smärta kommer att fortsätta att öka i upp till tre timmar, och kommer sannolikt att kvarstå i upp till två dagar, enligt PetsMD.

Efter en tidsperiod av 10 till 20 timmar, kommer de neurotoxiner börjar påverka aktivitetsnivån på ditt husdjur. I vilken grad du husdjur påverkas och hotet mot deras långsiktiga hälsa, kraftigt beroende på storleken på djuret, djurets hälsa före bettet och den plats där de var biten. I allmänhet är dessa mer allvarliga symtom först visats i en markant minskning i hundens rutinmässig förflyttning, när de börjar uppleva förlamning. Denna förlamning kan påvisas i en muskelstelhet särskilt i buken, en allmän svaghet i armar och ben eller en total oförmåga att flytta. Andra allvarliga symtom som uppstår till följd av de skador som görs på nervsystemet inkluderar beslag, en racing eller oregelbunden hjärtfrekvens och andnings oegentligheter.

Hobo Spindlar

Ungefär hälften av luffare spindel bett är torr, vilket innebär att de inte injicera något gift, enligt HoboSpiders.com. Hundar som upplever en torr bit kan drabbas av någon hudirritation vid bettet, men inga ytterligare symptom. Om en hund är biten, och gift injiceras symptomen är identiska med de som skapas av den bruna enstöring.

Hur man sköter om en hund Biten av en annan hund


Bite sår är mycket farliga och alltid en nödsituation. Bita sår visas ofta små och mindre, men orsaka allvarliga, dolda skador, såsom spruckna eller brutna ben, skadade inre organ och allvarliga skador på inre skikten av vävnad. Detta gäller i synnerhet för hundbett. Dessutom är bita sår alltid förorenat, och ofta smittas även om djuret är på antibiotika. Detta är inte en skada som du kan behandla hemma. Veterinärvård bör ges omedelbart eller så snart som möjligt.

Instruktioner

1 Nosparti din hund innan du försöker flytta eller ta hand om det. Oavsett hur mild din hund normalt, kan det fortfarande bita av smärta, rädsla eller förvirring. Fortfarande traumatiserad av attacken av den andra hunden, kan det till och med tror att din beröring är den andra hunden attackerar igen.

Om du inte har en nos, kan du göra en munkorg ur gasväv, remsor av tyg eller andra objekt. I referenserna nedan hittar du information om hur man gör en munkorg.

2 Flytta din hund så skonsamt som möjligt och försök att hålla sin kropp nivå och bra stöd. Det kan ha brutna ben eller andra skador som du är omedvetna om. Om möjligt, använd en tjock filt, handduk eller styrelsen att lyfta en större hund i ett fordon.

3 Tvätta hundens sår med vanligt vatten eller väteperoxid, om det kommer att ta mer än en halvtimme för att få hunden till veterinären. Om du har möjlighet att komma till veterinären mycket snabbt, hoppa över detta steg.

4 Ta hunden till veterinären. Inte hoppa se veterinären även om hunden verkar okej och såret verkar liten.

5 Be någon på plats för att försöka fånga hunden som kämpade med din hund, så dess ägare kan hittas och du kan ta reda på om det har vaccinerats. Ring djurkontroll att ta en rapport av händelsen och att hjälpa till med den andra hunden. Den andra hunden ska se en veterinär direkt, men försök att ha någon annan ta hunden, så att din hund är inte i samma fordon eller kontor med hunden den bekämpas.

6 Följ din veterinär order exakt. Veterinären ordinerar antibiotika, och kommer att ge dig instruktioner för rengöring av såret och ändrar några bandage. Eftersom risken för infektion är mycket hög med bett sår, måste instruktionerna följas noggrant.

Hur kan jag hjälpa en hund Biten av brand myror?


Hundar är naturligtvis nyfikna och kommer att nosa på den farligaste djur ibland. Så det är säkert att anta att om din hund får syn på en kulle i trädgården med eld ant aktivitet, kommer det förmodligen nosa på högen och myror, kanske till och med skrapa och gräva lite. Om hunden är stucken det börjar klåda och hundens naturliga reaktion är att slicka eller repa, vilket kan leda till ännu större problem. Så du bör behandla brand myra svider så snabbt som möjligt.

Instruktioner

På Spot Treatment hemma

1 Ta bort fire ants från hunden. Om du är närvarande vid tidpunkten din hund är stucken av brand myror, är det viktigaste att få bort dem från hunden, som fire ants kommer att hålla stickande så länge de kan. Fire ants fäster sig mycket säkert på huden, så att vattnet inte kommer att ta bort dem utan få dem att panik och sting mer. Det bästa sättet att ta bort fire ants det att sätta på vissa kök eller trädgården handskar och börja gnugga de områden som omfattas fire ants. Gnugga hårt men med en platt hand för att se till att du tar bort dem på rätt sätt utan att repa huden.

2 Gör en pasta av bakpulver och vatten och tillämpa denna tätt till de drabbade områdena. Detta kommer att minska förbränningen och förhindra hunden från repor, bita och slicka på sting sår. Det finns också några kommersiella produkter som kan användas på drabbade områden för att stoppa förbränning och ytterligare infektion.

3 Linda en kylklamp i tyg eller en handduk och tillämpas på de drabbade områdena för en minut eller två var femte minut. Isen pack kommer att kyla de drabbade områdena och minska klåda och sveda.

4 Håll ett vakande öga på din hund för ytterligare symtom såsom svullnad i det drabbade området, andningssvårigheter, skakningar eller överdriven dregla. Om du har ens den minsta oro att hunden lider av en allergisk reaktion, kontakta din veterinär för att informera honom om att du är på väg som din hund har blivit stucken av brand myror.

professionell rådgivning

5 Be någon annan att gå till veterinären med dig. Denna person kan tillämpa kylklamp väg och även se till att hunden inte slicka eller repa när du inte är ute.

6 Informera veterinären av den tid som de biter inträffade och de steg som du har tagit fram till denna tidpunkt.

7 Håll ett vakande öga på din hund för de närmaste dagarna och omedelbart rapportera alla ovanliga beteende med din veterinär. De vita svullna områden kan ta veckor eller månader att försvinna helt.

Vad gör jag när min hund blir biten av en råtta?


En hund biten av en råtta är mottaglig för ett brett spektrum av sjukdomar som är potentiellt livshotande för både husdjur och dess ägare. Hunden kräver omedelbar veterinärvård. Det är också nödvändigt att förstå vilken typ av symptom som din hund kan visa, som kan vara tecken på gnagare smittsamma sjukdomar som leptospiros, rabies och råtta bita feber. Övervaka din hund och införliva förebyggande åtgärder för att säkerställa att det inte anlita en dödlig sjukdom.

Första hjälpen och behandling

Ge första hjälpen genom rengöring och desinficering av biten med en antiseptisk. Klä såret genom bandage den med en absorberande kompress och tejp. Du kan också ge din hund ett antibiotikum efter samråd med din veterinär. Ta din hund till veterinären för en korrekt diagnos. Veterinären kommer att utföra laboratorietester för att fastställa om din hund har kontrakterat någon sjukdom. Testerna är nödvändiga så att en lämplig behandlingskur kan förskrivas och komplikationer kan undvikas.

förstå Symptom

Resultaten av diagnostiska tester, tillsammans med en noggrann övervakning av några symptom som visas av hunden, kommer att underlätta behandlingen och bota. En hund som har kontrakterade leptospiros kan visa någon av flera symtom, inklusive svår törst, ökad urinering frekvens, hög temperatur, buksmärta, depression, munsår, belagd tunga, blodig avföring, gulsot och ihållande kräkningar. Hundar upplever råtta bita feber visar inte några symptom, medan en rabies-infekterade hund kan manifestera grundläggande beteendemässiga förändringar - antingen extrem foglighet eller ferociousness - copiously dregla och lider av förlamning.

Övervakning

Hundar som inte har fått vaccinations skott mot gnagare smittsamma sjukdomar bör isoleras och hållas under observation under och efter behandlingsperioden. Isolering och tillsyn krävs under minst sex månader för att förhindra dödlig utgång för både hund och ägare.

Förebyggande

Se till att du vaccinera din hund mot gnagare smittsamma sjukdomar, eftersom det är en viktig förebyggande stöd. Använd bekämpningsåtgärder för att förstöra råttor i din närhet. När man går din hund, alltid hålla den i koppel för att förhindra den från att bli biten av en råtta eller vilda djur, såsom tvättbjörn, som är bärare av rått sjukdomar.En bit från ett vilt djur kan innebära en betydande hälsorisk för din hund, speciellt om djuret bär en sjukdom som rabies. Bite sår har en hög sannolikhet för att smittas om ditt djur inte får medicinsk behandling. Om du misstänker att din hund har blivit biten av en fält djur, är det viktigt att få ditt husdjur till en veterinär så fort som möjligt för att minimera hälsoriskerna och behandla såret på lämpligt sätt.

bita sår

Om din hund har blivit biten av en fält djur, kanske du märker bitmärken eller punktering märken i hundens hud. Dessa märken skapades av djurets tänder punkterings genom ditt husdjur kropp. Om ett sår skapas av en bit, bör du se flera punkteringar i samma område och flera en bit bort. Beroende på hur många gånger din hund blev biten, kan du se bevis på flera inslag i samma område.

Blödning

Om en bit sår punk hundens päls och hud, det finns en god chans att det kommer att blöda. Inte alla bita sår blöder; är dock blödning ett vanligt tecken att ditt djur har blivit biten av ett annat djur. Men kom ihåg att många typer av skador kan orsaka ditt husdjur att blöda. Om du inte ser en bit sår eller sticksår, och du faktiskt inte se din hund biten av eller interagera med alla fält djur, då blödning kan mycket väl ha en annan orsak.

Klämnings

Bita sår från ett djur som är betydligt större än din hund eller ett djur som har mycket starka käkar kan orsaka blåmärken eller skador som orsakas av krossning. Blåmärken runt ett sår eller klämrelaterade skador kan vara ett tecken på att ditt husdjur blev biten av ett vilt djur.

Svullnad och Infektion

Bite sår sväller typiskt beror både på skadan självt och de bakterier som normalt finns i munnen hos de flesta däggdjur. Om din hund har blivit biten av en fält djur, kan du förvänta området svälla i flera timmar. om såret blir infekterat, kan det bli mycket svullen om skadan går obehandlade. Bite sår kan orsaka sjukdom också, så titta på din hund noga för feber, slöhet, kräkningar, diarré, skumbildning i munnen, aggression eller någon annan ovanlig beteende eller symtom efter ett misstänkt bett skada.

Hem rättsmedel för svullna hundöron biten av myror


Ant bites är några av de minst vanliga insektsbett finns på hundar, som den genomsnittliga hunden inte bryr sig om smaken av myror och oftast lämnar små insekter ensam. Däremot har myror bita om de störs. Om ditt husdjur pooch sniffade sig igenom en myrstack och lidit några bites, är skadan normalt inte tillräckligt allvarlig för att motivera en veterinär uppmärksamhet. Istället lindra irritation och svullnad från bites med vanliga hushållsartiklar.

Cold Komprimera

Det enklaste hem botemedel för att behandla ant bites är en kall kompress. Kommersiellt producerade kalla kompresser fungera bra för detta ändamål, men du kan enkelt göra din egen genom att försegla några isbitar i en plastpåse. Wrap påsen med en tunn handduk och hålla komprimera mot hundens svullna örat. Håll hunden så bekväm som möjligt samtidigt som den kompress, som den ursprungliga kall känsla kan vara obehagliga innan den börjar minska svullnad. Om din hund blir rastlös, sluta använda komprimera och försök igen senare.

Aloe Vera

Aloe vera gel är utformad för att lugna irritation och brännande känsla. Svullnad i öronen från en myra bita är sannolikt att åtföljas av dessa obehagliga känslor, så applicera ett tunt lager av aloe vera till svullna bites på hundens öra. Alltid vara noga med att inte skada hundens innerörat vid tillämpningen någon typ av medicin eller gel till betten. Upprepa appliceringen varje några timmar som önskas.

Bakpulver Paste

En annan åtgärd för att lindra svullnad och andra irritation orsakad av ant bites är tillämpningen av en bakpulver pasta. Lägg bara tillräckligt med vatten till en liten mängd bakpulver för att göra en pasta. Dab pastan på bettet plats på örat och låt det sitta. Upprepa denna process flera gånger om dagen tills bites försvinna.

lugnande Lotioner

Tillämpa lugnande lotion till platsen för myra bita kan också bidra till att minska svullnad och irritation. Mjölk från magnesia, hydrokortison grädde och Calamine lotion är bra alternativ. Applicera ett tunt lager lotion ett par gånger per dag tills gupp avta, men vara noga med att inte få lotion i hundens innerörat.

veterinär Uppmärksamhet

Svullna öron hos hundar kan vara ett tecken på en allergisk reaktion mot bett av insekten. Allergiska reaktioner kan orsaka svullnad i ansiktet, inklusive öronen, ögonlocken och mun. Titta på din hund noggrant för tecken på allvarlig allergi, såsom väsande andning och hosta. Dessa symtom tyder på att din hunds hals har svällt, vilket kan leda till kvävning om okontrollerat. Om du märker din hund kämpar för att andas, ta honom till veterinären omedelbart och fördröja användningen av huskurer förrän faran är över.

Hur övergången Pensionerad Racing Greyhound hund i hem med barn


Pensionerad racing greyhound hundar gör underbara inomhus husdjur, och många gör mycket bra i hushåll med små barn. Vinthundar är mild hundar som är allmänt undergiven, så aggression är inte en fråga för dessa hundar. Men för att garantera säkerheten för både dina barn och din vinthund, måste du vidta åtgärder för att se till att övergången går smidigt. Tänk på att din vinthund har aldrig utsatts för barn innan.

Instruktioner

1 Ta ditt barn med dig till greyhound undsättning. Medan många vinthundar kommer att göra fint i ett hus med barn, vissa inte. Innan du överväga att anta en särskild vinthund, introducera dina barn till greyhound och titta på hundens reaktion. Många vinthundar har aldrig sett ett barn innan, så att du kan inte förutse en viss hundens reaktion att träffa ett barn.

2 Ställ in en låda i vardagsrummet. Eftersom pensionerade racing vinthundar har tillbringat större delen av sitt liv (över 20 timmar per dag) i lådor, de ser sina lådor som deras "säker plats." Genom att placera lådan i vardagsrummet, kan hunden observera dina barn från säkerheten i sin låda. När han iakttar dina barn kommer greyhound lära sig att barnsliga beteende är inte aggressiv mot honom.

3 Instruera ditt barn att lådan är tabu. Lådan fungerar som vinthund tillflykt när dina barn får alltför högt eller skrämma hunden. Dra sig tillbaka till sin låda är greyhound sätt att säga att hon behöver lite tid ensam.

4 Mata greyhound i sin låda. Även den mildaste hund kan bli aggressiv när någon närmar honom medan han äter. Genom att mata greyhound i sin låda, du minimera risken för ett barn att störa hunden medan han äter.

5 Håll dig borta från greyhound när han sover. Vinthundar skrämma ofta när därefter väcks, och de kan reflexmässigt snap som följd. Ett barn kan oavsiktligt bli biten om han stör en sovande vinthund.

6 Övervaka barnen och greyhound när de är tillsammans. Detta är för säkerheten för barnen samt hunden. Tills du är säker på att dina barn vet hur man behandlar hunden med respekt och att hunden inte kommer att bli aggressiv, hålla ett vakande öga på deras samspel.

Lägga till en hund till Pack


Lägga till en ny hund till packningen är en givande upplevelse för hela familjen. Ta det lugnt och följa några metodisk steg. Hundar njuta av att vara en del av ett paket när hierarkin är etablerad, men först måste du hävda kontroll över hur hundarna samverkar. Genom att införa hundarna långsamt och alltid kvar i kontrollen av förpackningen, kan du hålla stress och negativt beteende till ett minimum. När hundarna bevisa sin kompatibilitet, kommer du att kunna låta dem interagera mer naturligt.

Instruktioner

1 Inför hundarna på neutral mark. Ta en vän och ta hundarna för en promenad tillsammans. Låt dem komma till varandra på sina egna villkor på ett positivt sätt, så att deras ursprungliga mötet är fri från rivalitet.

2 Separera din hund för de första nätterna om de verkar kompatibla och så länge det är nödvändigt om de visar aggression mot varandra. Du kan låsa en hund i ett separat rum med en baby grind eller använda lådor för att skilja dem åt. Låt hundarna att lukta och se varandra utan att vara i samma utrymme.

3 Ta din hund för en annan promenad tillsammans efter några dagar och låta dem interagera och spela. Behålla kontrollen över deras interaktioner vid alla tidpunkter. Ge beröm för vänlig beteende, men stoppa promenad om någon hund börjar morra eller visa aggressivitet.

4 Låt din hund att spela tillsammans på gården eller i vardagsrummet efter att de har uppvisat vänlig eller toleranta beteende mot varandra. Lämna sina koppel på så att du kan korrigera negativt beteende genom att dra bort dem och begränsa dem.

5 Öka deras speltid tillsammans om hundarna är vänliga, men sakta ner processen om de visar aggression. Beroende på förhållandet mellan hundarna, kunde den nya hund att leva med flocken i så lite som en vecka eller så länge som tre månader.

6 Separata hundar matdags och för att spela med vissa leksaker som de kan bekämpa över. Enligt Kathy Diamond Davis, hundinstruktör och författare till "The Canine Behavior serien", "Din familj och hundar är säkrast att inte låta den här tävlingen någonsin komma igång i första hand. Så kan du behöva nytt placera din enda hund mat skålen för att hålla sin nya systers näsa ur det, och sluta att lämna sina leksaker ut hela tiden "(se länk i Resources).

Tips

  • Ge varje hund personlig och individuell uppmärksamhet för att förstärka din positiv relation med dem och för att öka deras säkerhet och självförtroende. Även om din hund får längs väl kan det finnas hicka längs vägen. Om din hund blir aggressiv med varandra, separera dem under några dagar eller veckor, beroende på graden av aggression.
  • Aldrig steg mellan två kamphundar. Du riskerar att bli biten eller repad. Täck kamphundar med en filt eller försöka distrahera dem med ett högt ljud eller en slang.

Vad kan man göra om en hund biter


Över fyra miljoner människor i USA är biten av hundar varje år. Det är viktigt att vara medveten om kraven för medicinsk behandling, liksom dina juridiska rättigheter i fråga om ersättning för dina skador och eventuell brottslig handling, om du någonsin biten.

Identifiera djurets ägare

Du kan behöva rabiesskott om hunden som bet dig är en herrelös. Om djur som attackerade du är någons husdjur, kan du ha rätt till ersättning från hundens ägare. Beroende på hur allvarlig bettet, kan du vara i för utökad medicinsk behandling och plastikkirurgi; du bör utöva någon ersättning som du har rätt till.

Träffa en läkare

Det är viktigt att se en läkare omedelbart efter att du har blivit biten. Om du känner djurets ägare, kan läkaren kräva djurets immunisering poster. Läkaren kommer att undersöka och mäta såret och kan ta fotografier. Läkaren kan börja med bevattning såret. Han kanske vill stänga såret, speciellt om det är i ansiktet. Djupa sår kan kräva plastikkirurgi.

Hundbett brukar inte bli smittad, men läkaren kan ordinera förebyggande antibiotikabehandling. Även om vaccinering av hundar mot rabies har kraftigt minskad förekomst av sjukdomen från husdjur, är det fortfarande rapporterade fall i USA. Om hundens vaccinationsstatus inte kan bekräftas, eller om djuret är en herrelös som inte kan hittas, bettet offret måste få rabies immunisering. Behandlingen bör påbörjas inom 48 timmar efter hund biter, men det kan stoppas om det visar sig senare att djuret har vaccinerats.

Ring en advokat

Få namn och adress på den hundens ägare och eventuella vittnen till händelsen. I 32 delstater och District of Columbia, kan hundägare hållas ansvarig för skador som orsakas till en annan person. I 18 stater, hundägare skyddas av "en bit regel" som skyddar ägare från ansvar om inte ägaren brutit ett koppel lag eller orsakade djuret att bita.

Många hundattacker innebär ett husdjur som ägs av en vän eller familjemedlem eller en granne. Det finns ingen anledning att känna sig obekväma om att be ägaren att ersätta dig för skador: sådana kostnader i allmänhet täcks av försäkringar, inklusive husägare, hyresgästen, husbil och lägenhet försäkring, hyresvärd och kommersiella försäkringar, även motorfordonsförsäkring.

Att ta reda på om djurets ägare är försäkrad, be honom om en kopia av sidan deklarationer från hans politik. Vissa politikområden utesluta eller begränsa ersättning för skador böjda av djur. Om hunden bita offret var ett barn, eller om offrets ansikte blev biten, kontakta en advokat. En advokat är nödvändig om djurets ägare är oförsäkrade. Men även om ägaren har försäkring, kan en advokat som arbetar på en hög beredskap att kunna få en större uppgörelse än försäkringsbolaget skulle erbjuda offret utan en advokat.

Ring en Cop

Vissa hundar betraktas som dödliga vapen; angrepp av sådana hundar kan leda till åtal. När någon blir attackerad av en hund, blir attacken en polis oavsett om hunden tränades för att bekämpa eller angrepp eller om hundens ägare kände hundens farlig och fortfarande tillåtet att vara i kontakt med allmänheten. Om hunden tidigare bet någon, orsaka skada, eller om ägaren misslyckats med att vara försiktig, såsom varna andra att hunden var farlig, ägaren skulle kunna åtalas.

Rengöring en hund biter är viktigt för att undvika att få en infektion. I motsats till vanlig myt att en hundens mun är renare än en människas mun är helt osant. Den är full av bakterier, och bör du bli biten, du måste städa bettet ordentligt. Följ dessa enkla instruktioner om du någonsin biten av en hund.

Instruktioner

1 Det första steget för att rengöra en hund biter är att tvätta området noggrant med varmt vatten och tvål. Detta kommer omedelbart att hjälpa till att ta bort så mycket bakterier och saliv som möjligt.

2 Försök att skrubba området så gott du kan under minst två minuter. Det kan skada i processen, men det kommer att skada mycket värre om en infektion skulle inträffa.

3 Efter sköljning bort all tvål, kommer du vill använda någon typ av hud desinfektionsmedel eller anitispetic. Detta kommer att ytterligare stöd död på bakterier som kan dröja sig kvar i såret.

4 Härnäst kommer du att behöva tillämpa en antibiotisk salva till ett plåster eller kompress, beroende på storleken på såret. Applicera sedan bandaget på såret. Ändra bandaget två gånger om dagen tills såret är helt stängt. Då är det en bra idé att låta luften stöd i läkningsprocessen.

5 Om möjligt, hålla såret ovanför hjärtat nivå för att sakta ner svullnad. Detta kommer också att hjälpa till att bekämpa en infektion.

6 Om såret djupt omedelbart söka läkare. Likaså söka läkarvård om såret rodnad efter två dagar eller svullnad i denna tidsram. Dessa kan vara de första tecknen på en efterföljande infektion. Chansen är din läkare kommer att ge dig orala antibiotika i dessa fall.