Hur Wind påverkar hastigheten av ett flygplan?

November 2

Hur Wind påverkar hastigheten av ett flygplan?


Hastigheten på ett flygplan direkt påverkas av vindhastighet och vindriktning. Före varje flygning piloten blir prognostiserade vindhastighet och vindriktning för att bestämma den uppskattade kompasskurs och körhastighet av flygplanet.

Hastighet och Lufthastighet

Flyghastighet är hur snabbt luften färdas över flygplanet. Körhastigheten är hur snabbt flygplanet färdas över marken. Körhastighet används för att beräkna restiden.

Motvind

Flygande rakt mot vinden gör att körhastighet att vara långsammare än fart. Om du flyger 100 mph i en 20 mph motvind, kommer din körhastigheten vara 80 km / h.

Medvind

Att flyga med en vind bakifrån gör att körhastighet att vara snabbare än farten. Om du flyger 100 mph med en 20 mph medvind, kommer din körhastigheten vara 120 km / h.

Sidvind

En sidvind från vardera sidan av planet kräver piloten att vinkeln på framsidan av planet mot vinden för att inte driva ur kurs orsakar körhastigheten vara långsammare i en direkt sidvind.

Vindskjuvning

En plötslig förändring i vindhastighet och vindriktning gör att planet att förlora eller vinna fart och markhastighet omedelbart.


  

Kommentar