Hur är artificiella diamanter Made?

April 4

Vad är en konstgjord diamant?

En konstgjord diamant är en diamant som produceras av teknik. Naturliga diamanter produceras av den geologiska kompression av kol. Artificiella diamanter kallas även syntetiska diamanter. De är inte detsamma som det ämne som kallas diamantliknande kol. Inte heller är de relaterade till diamant simulatorer, såsom cubic zirconia. Syntetiska diamanter tekniskt är riktiga diamanter och kan ha egenskaper som är antingen sämre än, samma som, eller bättre än naturligt förekommande diamanter.

Hur är artificiella diamanter Made?

Det finns en mängd olika sätt att göra konstgjorda diamanter. Den första vanligaste metoden utnyttjar högtrycks maskiner som väger flera tusen pounds och temperaturer på upp till 1500 grader Celsius. Dessa villkor simulera naturliga förhållanden under vilka diamanter bildas. Andra alternativ är förångning kolatomer och skapa en miljö som gör det möjligt för dem att bilda en diamantstruktur.

Vad är konstgjorda diamanter som används för?

Konstgjorda ädelstenar kan användas för flera ändamål. De ofta används i elektronik, såsom ledande diamanter är ett användbart elektrod. Diamanter är även användbara som borrkronor och andra skärverktyg, speciellt för att skära legeringar utan järn. Slutligen, många företag gör artificiella diamanter som ädelstenar. Dessa är konstruerade med hjälp av högtrycks, processer med hög temperatur och är på många sätt liknar naturligt förekommande diamanter. Dessa diamanter kan göras med eller utan färg. Medan dessa stenar kostar mindre i jämförelse med naturligt förekommande diamanter, de är mycket lika i alla egenskaper.


  

Kommentar