Kan du ge en miniatyrhäst Too Much Wormer?

March 31

Kan du ge en miniatyrhäst Too Much Wormer?


Häst wormer är utformad för att ges till en häst i doser baserade på hästens vikt. Enligt den amerikanska Miniature Horse Association, väger den genomsnittliga miniatyr häst mellan 150 och 200 pund. Genomsnittlig vuxen fullstor häst väger nära 1000 pund. Om en miniatyr häst får en wormer dos för en fullstor häst, är det emot fem gånger så mycket wormer det ska. Wormer överdos kan ha olika effekter beroende på vilken typ av kemikalier i wormer.

Fenbendazol Baserade mask

Fenbendazol baserade mask anses vara den säkraste av maskmedel. Friska hästar kan få 100-200 gånger standarddosen utan att allvarligt skadas. Safe-Guard är en fenbendazol wormer.

Oxibendazole- och Ivermektin baserade mask

Oxibendazole- och Ivermektin-baserade mask är effektiva mot en mängd olika maskar och kan ges upp till 60 gånger den rekommenderade dosen utan att allvarligt skada en frisk häst. En vanligt förekommande oxibendasol wormer är Anthelcide EQ, medan Zimecterin, Equimectrin och Ivermektin är vanliga Ivermektin baserade mask.

Pyrantelpamoat-baserade mask

Pyrantelpamoat baserade mask är säkra på upp till 20 gånger den rekommenderade dosen. Strongid och Exodus innehåller pyrantelpamoat.

Moxidectin Baserade mask

Moxidectin Baserade mask har varit föremål för mycket debatt eftersom dessa produkter kan allvarligt skada eller döda en frisk vuxen häst vid fem gånger den rekommenderade dosen. Den typiska rör innehåller åtminstone tillräckligt wormer att behandla en 1200 pund häst, vilket skulle innebära åtta gånger rätt dos för en 150 lb miniatyr häst och skulle sannolikt visa sig ödesdigert. Quest är ett moxidektin wormer.


  

Kommentar