Så här öppnar PetSafe RFA-67 och sätta i batterier

June 10

Så här öppnar PetSafe RFA-67 och sätta i batterier


Helt osynlig och säker, PetSafe Wireless Pet Containment System och RFA-67 krage hålla ditt husdjur inom gränserna för en elektronisk staket. RFA-67 krage, även känd som "mottagare krage," innehåller ett batteri i sin front. Ingen specialverktyg krävs för att öppna kragen och byta batteri, men du måste ta bort kragen från ditt husdjur först.

Instruktioner

1 Ta bort PetSafe kragen från ditt husdjur genom att trycka de två plastclips på sidan av kragen inåt.

2 Torka framsidan av kragen med en mjuk trasa eller trasa. Detta tar bort eventuellt skräp från runt batterihuset.

3 Sätt kvart i skåran på framsidan av batterihuset.

4 Vrid batterihuset motsols för att ta bort den. Placera den gamla batterihållaren åt sidan.

5 Sätt i den nya RFA-67 batterihållaren i PetSafe kragen.

6 Sätt en fjärdedel i skåran på framsidan av batterihuset. Vrid den medurs tills pilen på batterihuset och triangeln på kragen laguppställningen. Batterilådan är nu låst på plats.


  

Kommentar