Immunmedierad polyartrit

January 16

Immunmedierad polyartrit


Immunmedierad polyartrit är en sjukdom som drabbar en hundens lederna. Det är oftast orsakas av en onormal immunsvar som gör att kroppen att attackera gemensamma vävnaden, men det kan också bero på en infektion.

symptom

Enligt Dr Richard Goldstein, författare till "immunmedierad polyartrit hos hundar," drabbade hundar kan ha svårt att röra sig eller erfarenhet svullnad i lederna. De kan också ha letargi, feber eller aptitlöshet.

Diagnos

En veterinär kommer att genomföra en fullständig fysisk undersökning och kommer att pågå blodprov, urinprov och röntgenstrålar om det behövs. Han kommer också att leta efter spår av en bakterieinfektion i lederna genom att samla prover av ledvätska.

Behandling

Immunmedierad polyartrit behandlas med användning av en kortikosteroid läkemedel som kallas prednison - ett immunsuppressivt som kommer att stänga av immunsystemet så att den slutar att attackera lederna. Några av biverkningarna av medicinen är en ökad aptit för mat och dryck. Hunden kanske också vill att urinera oftare.


  

Kommentar