Hur att mata en vild rödstjärtad vråk

April 21

Hur att mata en vild rödstjärtad vråk


Vilda röda tailed hökar är en av de vanligaste rovfåglar i Amerika. En typ av ormvråk, de är köttätande och i naturen har en varierad kost, allt från ormar och ödlor till mindre fåglar och gnagare. På grund av deras intelligens och aptit, är de som vanligen används för falkenering. Vid utfodring av rovfåglar från din trädgård, måste man vara försiktig för att undvika skador, både för sig själv och till fågeln. Du kommer bara att kunna mata röd-tailed hökar om de väljer att komma till din trädgård. Det är svårt att uppmuntra vilda fåglar för att bli återkommande besökare.

Instruktioner

1 Skär köttet eller fisken i lagom stora bitar. Se till att du har trimmat överflödigt fett.

2 Sätt kött eller fisk i plast skål.

3 Vänta tills natten eller tills din trädgård är tom. Sätt ut skål på ett bord eller liknande föremål, se till att maten är över marknivån.

Tips

  • Om du upptäcker en skadad eller sjuk vilda rödstjärtad vråk, inte försöka mata den. Istället kontakta din lokala djurkontroll.
  • Var försiktig när du lämnar rått kött i din trädgård, eftersom detta kan uppmuntra andra rovdjur att mata.
  • Tvätta händerna och redskap noggrant efter hantering av rått kött.

  

Kommentar