Hur man använder Reiki Energy

October 24

Hur man använder Reiki Energy


Reiki kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge dig med känslomässig läkning eller guida dig genom livets utmaningar. Du kan använda Reiki på ett antal olika sätt genom att sätta en avsikt för vilken riktning du vill energi att flöda i ditt liv, om du vill hjälpa dig fysiskt, känslomässigt eller i ett annat område av ditt liv. Här är hur man använder Reiki energi.

Instruktioner

förstå Reiki

1 Förstå vad Reiki är. Reiki är en japansk teknik för att lindra stress samt främja avslappning och läkning. Det är som att ha en andlig massage. En Reiki mästare placerar sina händer, antingen på eller i närheten av kroppen för att kanalisera energi i din ande. Reiki är aldrig skadligt. Reiki är helt enkelt ett flöde av positiv energi som har befogenhet att läka en persons fysiska, känslomässiga eller andliga sår.

2 Ställ en avsikt. Bestäm var du vill styra Reiki energi så att du kan göra positiva förändringar i ditt liv. Du kan styra Reiki energi mot fysisk healing, emotionell healing eller andra områden i ditt liv som du vill ändra.

3 Koppla kroppens spänningar. Du kan använda Reiki energi för att frigöra spänningar som kroppen håller från dag till dag påfrestningar i livet. När din ande emot Reiki energi, låter din kropp gå av spänningar och slappnar av.

4 Hantera din fysiska smärta. Reiki energi kan ge smärtlindring från många fysiska krämpor. Du kan också använda Reiki energi för att driva igenom psykologiska faktorer som kan bidra till kronisk smärta. Genom att rikta Reiki energi mot de delar av kroppen som är i fysisk smärta, är kroppen bättre på att läka sig själv.

5 läka dina känslomässiga sår. Du kan använda Reiki energi för att lugna känslomässiga sår som du ännu inte har läkt. Genom att utnyttja en oändlig källa av kärlek genom Reiki energi, kan du komma åt den kärlek du behöver för att trösta och läka din känslomässiga smärta.

6 Ändra din situation. Under en Reiki session kan du visualisera vad saker du vill ändra i ditt liv och direkt Reiki energi mot att göra det hända. Till exempel, om du har problem med att gå ner i vikt, visualisera dig själv bor i en sundare kropp medan du får Reiki energi. Låt dig njuta av hur underbart du skulle känna om ditt liv rörde sig i denna riktning, och du kommer att styra Reiki energi mot att uppfylla detta mål.

7 Gå till flera sessioner. Ställ bara en avsikt för varje session, och använda Reiki energi vid varje session för att läka olika områden i ditt liv.

Tips

  • Ibland Reiki släpper negativ energi som yttrar sig genom att du behöver använda badrummet. Berätta Reiki mästare om du behöver ta ett badrum paus under Reiki session.

  

Kommentar