Röda Worms & Horses

September 17

Röda Worms & Horses


Hästar är kraftfulla och vackra, men är också känsliga för dussintals olika typer av parasiter. Av dessa parasiter är röda maskar anses vara den farligaste. Stora röda maskar är strongylider, små röda maskar är cyathastomes. Dessa parasiter kan orsaka skador inklusive diarré, viktminskning, kolik, inre blödningar, hälta och död om inte hålls i schack. Frekvent avmaskning och veterinärkontroller kan minska risken för allvarlig röd mask infektion i dina hästar. Avmaskningsmedel och täta veterinärkontroller är det bästa sättet att förhindra buildups.

strongylider

Under deras larver fasen stongyles är flyttfåglar, som rör sig genom tarm artärerna och in i buken för sex månader innan de sätter sig i tarmen och tarmarna. Denna migration kan orsaka skador på kärlväggarna, vilket resulterar i inre blödningar, hälta eller dödsfall om den inte behandlas. Aneurysm, eller utbuktning blodkärl som orsakas av irritation, är orsaken till de flesta av dessa åkommor som brast blodkärl och blodproppsbildning. Om en häst agerar trög eller visar tecken på skada, bör du kontakta din veterinär omedelbart.

Cyathastomes

Alla hästar kan förväntas ha en liten population av röda maskar eller andra parasiter, men stora populationer kan orsaka skador på dina hästar. Små röda maskar, om de lämnas därhän, kan orsaka anemi, viktminskning, diarré och skador på tarmen fodret. Att försöka identifiera röda maskar genom hästgödsel är osannolikt att lyckas som friska vuxna sällan passerar dem med gödsel och döda är ofta alltför sönder att identifiera. Om du märker något av varningssignaler om parasitinfektion, kontakta din veterinär för att förhindra ytterligare skador på djur och hålla parasiten sprids.

Behandling för Red Worms

Den bästa behandlingen för både små röda maskar och stora röda maskar är moderna avmaskningsmedel som används på en uppsättning regim. Rätt dos för dina djur baseras på vikt och ålder, och underdosering kan leda till betydande problem. Om för lite avmaskning medel används, kan infestationer fortsätta och bli resistenta mot en viss agent. Av denna anledning är det lämpligt att byta avmaskningsmedel vartannat år. Det finns fem klasser av dewormers: Ivermektin, moxidektin, Pyrantel Ebonate, bensimidazoler och prazikvantel. Av dessa medel är alla fem kända för att döda röda maskar av båda typerna, men små röda maskar kan vara resistenta mot Pyrantel Ebonate i vissa områden.

Icke-kemiska behandling

Bortsett från veterinärkontroller och worming medel, finns det några naturliga och säkra åtgärder du kan vidta för att hålla den röda masken räkna lågt i dina hästar. Först bör du ta bort gödsel från betar landar dagligen och kompostera den i en täckt grop som värme från kompostering kommer att döda larver och ägg. Klippning och bruka betar fält utsätter ägg, vilket minskar överlevnaden. Att begränsa antalet hästar per betesmark och roterande betar fält så ofta som möjligt kommer också begränsa din parasitinfektion hastighet.

Sammanfattning

Både strongylider och cyathastomes är röda maskar, parasiter som kan orsaka betydande skador på hästar om de lämnas därhän. Frekvent avmaskning och veterinärkontroller är de mest effektiva sätten att stoppa röda masken populationer från att komma till farliga nivåer. Överbefolkar betar fält kan öka infektionsfrekvensen och lämnar gödsel betar fält okontrollerade kan leda till en snabb ökning i röd mask befolkning. Medan det finns andra häst parasiter, bör du alltid vara på jakt efter röda maskar, eftersom de är glupska blod suckers som allvarligt kan skada eller döda dina hästar.


  

Kommentar