Vad är orsakerna till Foggy saltvatten akvarium?

September 9

Vad är orsakerna till Foggy saltvatten akvarium?


Att upprätthålla en ren klar tank ger en chans att njuta av färgglada exotiska saltvattensfiskar. Du kanske tycker att det är frustrerande, men när tanken blir grumlig.

nya Tanks

Under de första veckorna du börjar en tank, kan du uppleva "nya tanken syndrom" som orsakats av en blomning av bakterier. Dessa bakterier faktiskt gynnar tanken genom att ta bort nitrit och ammoniak som produceras av fiskarna i kärlet. Så länge fisken inte verkar stressade, är denna fas helt normalt och det finns ingen anledning att göra något åt ​​det.

alger

Denna grön växt kan visas i även perfekt underhållna tankar. Övergödning och mer än 10 till 12 timmars ljus orsakar alger tillväxt, men andra faktorer också kan bidra. Eftersom alger sporer är mikroskopiska och kan sväva i luften, när de landar i din tank, filtret kan inte ta bort dem, så att de blommar och orsakar en grön beläggning i din tank. Partiell vattenbyten och användning av en UV-steriliserings kan hjälpa till att kontrollera algtillväxt.

Övergödning och överbeläggning

Övergödning och överbeläggning tanken kan höja nivån av nitriter till en punkt där filtret inte kan hantera den mängd avfall som fisken producerar. En bra tumregel är att hålla din tank fylld till 10 procent mindre än tankens kapacitet och att endast mata din fisk en gång eller två gånger om dagen vad de helt kan äta på en minut.

Fosfat

Om vattentillförseln innehåller fosfat, kan de små partiklarna avbryta det och orsaka tanken att se grumlig. Produkter som innehåller aluminiumsulfat kan klumpa samman partiklarna så att de sjunker och sedan filtret kan ta bort dem.


  

Kommentar