Freestyle 303 Tide Watch Instruktioner

May 28

Att känna din klocka kan vara användbart för att få maximal funktionalitet från funktionerna. Bortsett från tid och larmfunktioner, kan klockor innehålla andra program för att hjälpa dig från dag till dag. Freestyle Tide 3,0 klocka innehåller en flod funktion som gör det möjligt att få tillgång till tidvattnet data för 75 stränder runt om i världen. Du kan använda klockan med knapparna på sidan och ansikte klockan hölje.

Instruktioner

1 Tryck på "S3" för att växla mellan lägena för "normal tid", "Tide", "Chrono", "Timer", "Heat Timer" och "Alarm".

2 Tryck på "S3" tills läget läser "Normal tid." Tryck och håll "S4" knappen i två sekunder, tills dess att "ìSETî" visas och tidszonen börjar blinka på displayen. Växla mellan de två tidszoner genom att trycka på "S1" eller "S2" knapparna. Tryck på "S3" -knappen och timmars börjar blinka. Tryck på "S1" och "S2" för att ställa in timme. Tryck på "S3" för att ställa in minut läsning. Tryck på "S1" och "S2" för att justera minut. Tryck på "S3" -knappen två gånger. Tryck på "S1" eller "S2" för att växla mellan 12- och 24-timmars tidsformat. Tryck på "S3" för att spara.

3 Ställ in månad med "S1" och "S2" knapparna. Tryck på "S3." Tryck på "S1" och "S2" för att justera datum. Tryck på "S3." Tryck på "S1" och "S2" för att ändra året. Tryck på "S3" -knappen. Använd "S1" och "S2" knapparna för att välja datumformat. Tryck på "S3." Navigera genom språkvalen med "S1" och "S2" knapparna. Tryck på "S3."

4 Vrid timsignalen på eller av med "S1" eller S2 "knapparna. Tryck på" S3. "Välj om du vill ha en knapp pip med" S1 "eller S2" knapparna. Tryck på "S3." Växla mellan "Big Time" på eller av genom att trycka antingen "S1" eller "S2" knapparna. Tryck på "S3."

5 Växla mellan "Feet" och "Meter" att välja tidvattnet höjd format med "S1" och "S2" knapparna. Tryck på "S3." Tryck på "S4" knappen för att återgå till klockfunktionen.


  

Kommentar