Syftet med Samåknings Lanes

June 24

Syftet med Samåknings Lanes


Samåkning är när två eller flera personer delar ett fordon. Många motorvägar har en utsedd bilpool körfält. Motorcyklar kan använda dessa körfält, om inte annat anges. Bilpool körfält har vissa ställen du kan ange och avsluta. Heldragna linjer betyder att du inte kan komma in eller lämna, medan streckade linjer betyder att du kan.

Minskar trafiken Congestion

Ju fler människor som bilpool, kommer färre fordon vara på motorvägar. Färre fordon på motorvägar innebär mindre trafikstockningar. Mindre trafikstockningar minskar också trafikolyckor.

minskar förorening

Avgaser från bilar förorenar luften. Föroreningar i luften är farliga för miljön och människor. Högre nivåer av luftföroreningar kommer från städerna och högtrafikerade områden. När folk bilpool minskar de mängden föroreningar som skapas.

Minskar Restids

Många bilpool till och från arbetet. Detta minskar antalet bilar på vägarna. När det finns mindre trafik, det minskar restid. Samåkning kan rädda en person 30 minuter eller mer per dag, beroende på hur långt han reser.


  

Kommentar