Equine Pinworm Life Cycle

October 7

Även om de inte är livshotande, kan hästspringmask vara en olägenhet för hästar. De kan också förstöra en häst estetiskt som skrapar sin svans område att återuppleva klådan från en springmask infektion. Eftersom springmask är produktiv uppfödare, kan det vara svårt att utrota en springmask infektion.

springmask

Vuxna hästspringmask är mellan 3 och 6 inches lång. De lever i magen och tarmkanalen hos hästar.

ägg

Honan lägger ägg runt anus av en infekterad häst. Äggen faller sedan till marken.

Förtäring

Väl på marken, är äggen intas av andra hästar som de äter.

Mognad

När ingested, vilar ägget i magen hos hästen, där det kläcks i en springmask larver. Larverna förblir typiskt i magen, men kan migrera till närliggande organ.

Fortplantning

När larverna nått vuxen ålder och är redo att reproducera, gör de sig in i tarmen hos hästen och ras.

Äggläggande

När den kvinnliga pinworm är redo att lägga sina ägg, reser hon genom tarmen till anus. Vid ankomsten till den anus hon lägger sina ägg och de cykeln börjar igen.


  

Kommentar