Vad gör jag när min hund blir biten av en råtta?

November 20

Vad gör jag när min hund blir biten av en råtta?


En hund biten av en råtta är mottaglig för ett brett spektrum av sjukdomar som är potentiellt livshotande för både husdjur och dess ägare. Hunden kräver omedelbar veterinärvård. Det är också nödvändigt att förstå vilken typ av symptom som din hund kan visa, som kan vara tecken på gnagare smittsamma sjukdomar som leptospiros, rabies och råtta bita feber. Övervaka din hund och införliva förebyggande åtgärder för att säkerställa att det inte anlita en dödlig sjukdom.

Första hjälpen och behandling

Ge första hjälpen genom rengöring och desinficering av biten med en antiseptisk. Klä såret genom bandage den med en absorberande kompress och tejp. Du kan också ge din hund ett antibiotikum efter samråd med din veterinär. Ta din hund till veterinären för en korrekt diagnos. Veterinären kommer att utföra laboratorietester för att fastställa om din hund har kontrakterat någon sjukdom. Testerna är nödvändiga så att en lämplig behandlingskur kan förskrivas och komplikationer kan undvikas.

förstå Symptom

Resultaten av diagnostiska tester, tillsammans med en noggrann övervakning av några symptom som visas av hunden, kommer att underlätta behandlingen och bota. En hund som har kontrakterade leptospiros kan visa någon av flera symtom, inklusive svår törst, ökad urinering frekvens, hög temperatur, buksmärta, depression, munsår, belagd tunga, blodig avföring, gulsot och ihållande kräkningar. Hundar upplever råtta bita feber visar inte några symptom, medan en rabies-infekterade hund kan manifestera grundläggande beteendemässiga förändringar - antingen extrem foglighet eller ferociousness - copiously dregla och lider av förlamning.

Övervakning

Hundar som inte har fått vaccinations skott mot gnagare smittsamma sjukdomar bör isoleras och hållas under observation under och efter behandlingsperioden. Isolering och tillsyn krävs under minst sex månader för att förhindra dödlig utgång för både hund och ägare.

Förebyggande

Se till att du vaccinera din hund mot gnagare smittsamma sjukdomar, eftersom det är en viktig förebyggande stöd. Använd bekämpningsåtgärder för att förstöra råttor i din närhet. När man går din hund, alltid hålla den i koppel för att förhindra den från att bli biten av en råtta eller vilda djur, såsom tvättbjörn, som är bärare av rått sjukdomar.


  

Kommentar