Hur att bryta ner Milk

April 3

Hur att bryta ner Milk


Mjölk är färskaste när den är precis erhållen från källan, och pastörisering hjälper till att hålla det tilltalande i flera dagar. Det kommer att sönderdelas snabbt om det inte lagras vid den idealiska temperaturen. Om du vill följa processen för nedbrytning kan du utföra ett experiment hemma. Häll mjölken i slutet av experimentet, eftersom mjölk är inte säkert att dricka när det börjar att bryta ner. Spoiled mjölk leder till sjukdom och kan vara dödlig.

Instruktioner

1 Ta mjölk ur kylskåpet. Kylskåpet håller mjölken sval vid en temperatur som hämmar tillväxten av bakterier, som är nödvändiga för nedbrytning.

2 Placera mjölk i ett rum med en temperatur över 45 grader C. tillväxttakten av bakterier i mjölk dubbel ovanför denna temperatur. Enligt uppgifter från State University North Carolina, den förstörs mjölk fördubblas för varje 18-graders F. temperaturökning.

3 Lämnar mjölken för ett par dagar för att titta på nedbrytningsprocessen, och kontrollera mjölken i intervaller. Det är uppenbart att mjölken ruttnande när det börjar lukta surt och koagulerar mot botten av behållaren. Om du vill att mjölken för att sönderdela snabbare sedan placera den utanför där temperaturen är oftast högre. Temperaturen på mjölk kan öka från 45 ° F till 60 grader F. på 45 minuter när behållaren är utanför.


  

Kommentar