Hur man behandlar Hoof och klövsjuka

June 5

Hoof och klövsjuka, även känd som mul- och klövsjuka, är en virussjukdom som drabbar nötkreatur och svin. Sjukdomen är mycket smittsam och kan vara dödlig för djuren kontraktet den. Människor är sällan infekterade, men andra djur som getter, får, bison och hjortar kan fånga sjukdomen. Det finns ingen känd behandling för djur som drabbas av sjukdomen.

Instruktioner

1 Titta efter tecken på hoven och klövsjuka. Eftersom sjukdomen är mycket smittsam, är mycket viktigt för att rädda eventuella lokala djur stoppa spridningen av sjukdomen. Typiskt, blåsliknande lesioner utvecklas på munnen och hovar hos djuret.

2 Kontakta federala eller statliga myndigheter om du misstänker att ett djur kan ha hov och klövsjuka. Laboratoriediagnos kan vara nödvändigt för en positiv identifiering.

3 Följ riktlinjer för hantering av hoven och klövsjuka i ditt land. I USA, är den nuvarande politiken att alla djur med hov och klövsjuka samt de som utsatts ska dödas. Kroppar av djuren sedan ska brännas eller begravas i syfte att förhindra ytterligare föroreningar.

4 desinficera och rengöra området där de sjuka djuren efter lämplig väntetiden. I vissa fall är en liten population av mottagliga djur först placeras i området för att se om det fortfarande är förorenad.

5 Vaccinera mottagliga djur för att förhindra hov och klövsjuka. Även vaccination inte kommer att bli av hoven och klövsjuka helt och hållet, kan den hålla antalet fall till ett minimum i länder där utbrott fortfarande är vanliga.


  

Kommentar