Flyg regler för transport medicin till Mexiko

June 29

Flyg regler för transport medicin till Mexiko


Varje dag tusentals resenärer som flyger till Mexiko föra läkemedel ordinerats av sin läkare som tas på en regelbunden basis. Här är några tips för att transportera läkemedel i Mexiko med flyg som kommer att göra ditt liv enklare, speciellt när det handlar om tulltjänstemän på flygplatsen.

Håll medicin i originalförpackning

Håll alla receptbelagda mediciner i handbagaget i originalförpackningen för att bevisa medicinsk nödvändighet av läkemedlet. Medicineringen är märkningen ska ha ditt namn, adress, läkarens namn och doseringsinformation tryckt på det. Utan originalförpackningen, kan medicinen tas i beslag av ett tullombud som smuggelgods.

Ta Dokumentation från den förskrivande läkaren

Behålla en kopia av den ursprungliga recept med dig, inklusive ditt namn, namnet på medicinering, liksom ett meddelande från din läkare som förklarar varför du behöver medicinen. Detta är särskilt viktigt för diabetiker som bär sprutor med dem.

Ta bara det du behöver

Ta bara tillräckligt med läkemedel för att pågå under hela resan. Att föra något mer än så i Mexiko kan resultera i ytterligare kontroll och granskning från mexikanska tulltjänstemän på flygplatsen, och eventuellt förverkande av läkemedlet.


  

Kommentar